НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! НШ-ЫН ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨӨГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТАА ИНСТИТУТЭД ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

МАЙКЛ ПОРТЕРИЙГ ОЙЛГОХУЙ. ЖОАН МАГРЕТТА

А.ОЮУНЧИМЭГ /99116004 АСУУХ/

Үнэ: 39000 төгрөг

САЙНААС АГУУД ДЭВШИХГҮЙ. ЖИМ КОЛЛИНЗ

А.ОЮУНЧИМЭГ /99116004 АСУУХ/

Үнэ: 26000 төгрөг

ФРИКОНОМИКС. СТИВЕН Д.ЛЕВИТТ & СТЕФАН Ж.ДАБНЕР

А.ОЮУНЧИМЭГ /99116004 АСУУХ/

Үнэ: 9900 төгрөг

ХБНГУ-ЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦОО, 2010 ОН

Үнэ: ДУУССАН төгрөг

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН "МОНГОЛ" ЗАГВАР, 2017 ОН

Ө.ЭРДЭНЭБАЯР, Э.ГАНБААТАР

Үнэ: УТСААР ЛАВЛАХ төгрөг

ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ГАРЫН АВЛАГА: БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХАНДЛАГААР ҮНЭЛЭХ НЬ

Д.АЛТАНЦЭЦЭГ

Үнэ: УТСААР ЛАВЛАХ төгрөг

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ОНОЛ, АРГА ЗҮЙ, 2018 ОН

П.БАЯНСАН

Үнэ: 30000 төгрөг

ХӨРӨНГӨ ҮНЭЛЭХ ШИРЭЭНИЙ НОМ, 2012 ОН

М.ДОВУУЧ

Үнэ: УТСААР ЛАВЛАХ төгрөг

"ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН" СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

Д.БАРСБОЛД

Үнэ: УТСААР ЛАВЛАХ төгрөг

"БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН" СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

Д.БАРСБОЛД

Үнэ: УТСААР ЛАВЛАХ төгрөг