ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ

Үнэ: ЗАРАХГҮЙ төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДАСГАЛ, БОДЛОГЫН ХУРААМЖ, 2011 ОН

Үнэ: ДУУССАН төгрөг

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА, 2018 ОН

Үнэ: ДУУССАН төгрөг

ҮОУС 2007 Найм дахь хэвлэл

Үнэ: ДУУССАН төгрөг

ҮОУС 2005 Долоо дахь хэвлэл

Үнэ: ДУУССАН төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА, ХАНДЛАГА

Үнэ: ДУУССАН төгрөг

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДАХИН ҮНЭЛГЭЭ ГАРЫН АВЛАГА

Үнэ: ЗАРАХГҮЙ төгрөг

ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ

Үнэ: 5000 төгрөг

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТЕСТИЙН ЭМХЭТГЭЛ, 2017 ОН

Үнэ: 30000 төгрөг

АйТи АУТСОРСИНГ Гарын авлага. Роб Аалдерс

А.ОЮУНЧИМЭГ /99116004 АСУУХ/

Үнэ: 35000 төгрөг