ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн


Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 25,3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2010 оны 112 дугаар тушаалаар батлагдсан "Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам"-ын 2,3 дахь заалтыг үндэслэн 2015 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн удирдах зөвлөлийн хурлын 11 дугаар тогтоолын дагуу "Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ийг баталлаа.
Зөвлөлийн дарга:
Л.Мөнх-Очир - Удирдах Зөвлөлийн дарга, ММҮИ-ийн Тэргүүн,МУИС док.проф.
Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:
Б.Энхболд - ММҮИ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны дарга
Гишүүд:
1. Д.Ганхуяг - "Лэндс" ХХК-ний захирал, Тэргүүлэх үнэлгээчин
2. Ж.Үхэртар - УЗ-ийн гишүүн, ММҮИ-ийн Гүйцэтгэх захирал
3. Б.Сайнжаргал - УЗ-ийн гишүүн, МУИС док. проф
4. Д.Нацагдорж - ММҮИнститутын удирдах зөвлөлийн гишүүн, мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүн
5. Р.Бүүвэйбаатар - "Бэйкер тилли аудит" ХХК-ний үнэлгээчин
6. Д.Дариймаа - Сангийн Яам, Нягтлан бодох бүртгэл бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн, үнэлгээчин
7. Г.Хишигсүрэн - "Хишиг Дэвжих" ХХК-ний захирал