НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! НШ-ЫН ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨӨГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТАА ИНСТИТУТЭД ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн


Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 25,3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2010 оны 112 дугаар тушаалаар батлагдсан "Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам"-ын 2,3 дахь заалтыг үндэслэн 2015 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн удирдах зөвлөлийн хурлын 11 дугаар тогтоолын дагуу "Мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ийг баталлаа.
Зөвлөлийн дарга:
Л.Мөнх-Очир - Удирдах Зөвлөлийн дарга, ММҮИ-ийн Тэргүүн,МУИС док.проф.
Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:
Б.Энхболд - ММҮИ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны дарга
Гишүүд:
1. Д.Ганхуяг - "Лэндс" ХХК-ний захирал, Тэргүүлэх үнэлгээчин
2. Ж.Үхэртар - УЗ-ийн гишүүн, ММҮИ-ийн Гүйцэтгэх захирал
3. Б.Сайнжаргал - УЗ-ийн гишүүн, МУИС док. проф
4. Д.Нацагдорж - ММҮИнститутын удирдах зөвлөлийн гишүүн, мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүн
5. Р.Бүүвэйбаатар - "Бэйкер тилли аудит" ХХК-ний үнэлгээчин
6. Д.Дариймаа - Сангийн Яам, Нягтлан бодох бүртгэл бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн, үнэлгээчин
7. Г.Хишигсүрэн - "Хишиг Дэвжих" ХХК-ний захирал