ШИНЭ ЖИЛДЭЭ ОРОЛЦОХЫГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА. БИДНИЙ, САЛБАРЫН МААНЬ АРГА ХЭМЖЭЭ САЙХАН БОЛЖ, ХАМТДАА ЦАГАА САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛНЭ ГЭЖ НАЙДАЖ БАЙНА.

Үнэлгээний үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журам


Дугаар Нэр Батлагдсан он сар өдөр Үзэх Татах
7 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЖИШИГ
2018-11-21 11:26
Харах
Татах
6 СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЖУРАМ
2018-11-21 11:25
Харах
Татах
5 ТЭРГҮҮЛЭХ ҮНЭЛГЭЭЧИН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
2018-11-21 11:24
Харах
Татах
4 ОНЫ ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ОНЫ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
2018-11-21 11:23
Харах
Татах
3 ММҮИ-ИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
2018-11-21 11:22
Харах
Татах
2 ММҮИ-ИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2018-11-21 11:20
Харах
Татах
1 ММҮИ-ИЙН ДҮРЭМ
2018-11-21 11:12
Харах
Татах