НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! НШ-ЫН ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨӨГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТАА ИНСТИТУТЭД ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Үнэлгээний үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журам


Дугаар Нэр Батлагдсан он сар өдөр Үзэх Татах
8 ТОГТООЛ: ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ТӨРӨЛ, АНГИЛАЛ ТОДРУУЛГА
2019-03-12 10:45
Харах
Татах
7 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЖИШИГ
2018-11-21 11:26
Харах
Татах
6 СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЖУРАМ
2018-11-21 11:25
Харах
Татах
5 ТЭРГҮҮЛЭХ ҮНЭЛГЭЭЧИН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
2018-11-21 11:24
Харах
Татах
4 ОНЫ ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ОНЫ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
2018-11-21 11:23
Харах
Татах
3 ММҮИ-ИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
2018-11-21 11:22
Харах
Татах
2 ММҮИ-ИЙН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2018-11-21 11:20
Харах
Татах
1 ММҮИ-ИЙН ДҮРЭМ
2018-11-21 11:12
Харах
Татах