НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! НШ-ЫН ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨӨГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТАА ИНСТИТУТЭД ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Удирдах зөвлөл


1. Г.Баянмөнх - Удирдах Зөвлөлийн дарга, ММҮИ-ийн Тэргүүн
2. Д.Нацагдорж - УЗ-ийн гишүүн
3. Ц.Жигдэн - УЗ-ийн гишүүн, Монгол Улсын Гавъяат эдийн засагч
4. Р.Батжаргал - УЗ-ийн гишүүн, Монгол Улсын Гавъяат эдийн засагч, док. Проф
5. П.Баянсан - УЗ-ийн гишүүн, Сургалтын хорооны дарга,МУИС
6. С.Оюунгэрэл - УЗ-ийн гишүүн
7. Ж.Ариунболд - УЗ-ийн гишүүн
8.Б.Энхболд - УЗ-ийн гишүүн
9.Б.Болормаа - УЗ-ийн гишүүн
10.Б.Барсболд - УЗ-ийн гишүүн
11.Б.Наранбаатар - УЗ-ийн гишүүн
12.Б.Эрдэнэбаатар - УЗ-ийн гишүүн
13.Д.Ганхуяг - УЗ-ийн гишүүн
14.Р.Бүүвэйбаатар - УЗ-ийн гишүүн
15.Б.Баяржаргал - УЗ-ийн гишүүн