Үнэлгээчдийн анхааралд!!! ҮОУС 2017 той холбоотой хэлэлцүүлэг, санал авах ажиллаагаа явагдаж байгаа тул холбогдох сэдвээр саналаа ирүүлнэ үү. ММҮИ

Сургалтын хороо


Бүх гишүүдийн 2-р хурал 2014 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт оруулан баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.


Үүнд:

Институтийн Удирдах зөвлөлийг 13 гишүүнтэйгээр сонгож, Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, Сургалтын хороо, Мэдээлэл,арга зүйн хороо, Аудитын хороо гэсэн 4 хорооны зохион байгуулалтайгаар ажиллахаар болов.


Сургалтын хороо:
Хорооны дарга:


П.Баянсан - УЗ-ийн гишүүн, Сургалтын хорооны дарга, МУИС багш докторант


Гишүүд:


1. Р.Батжаргал - УЗ-ийн гишүүн, док.проф, Монгол улсын гавъяат эдийн засагч
2. Б.Хүрэлбаатар - УЗ-ийн гишүүн, МУИС-ийн багш

Та үнэлгээтэй холбоотой ямар төрлийн сургалт авахыг хүсэж байна вэ?