ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү


 МЭДЭГДЭЛ


МЭДЭГДЭЛ

Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт нь нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй байдал, амь нас эрүүл мэндийн өмнө хариуцлагатай байхын тулд Коронавирустэй холбогдуулан бүх төрлийн сургалтын арга хэмжээг 2020.03.02 өдрийг хүртэл түр зогсоож байгааг албан ёсоор мэдэгдэж байна.

Бидний эрхэм үйлчлүүлэгч болох та бүгдийн эрүүл мэнд хамгаас чухал билээ.

Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт ТББ