ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү


 НӨХӨН ОЛГОВОРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА


ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ, НӨХӨН ОЛГОВОРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Нийслэлийн Газар Зохион Байгуулалтын албаны захиалгаар Газар чөлөөлөлт, нөхөн олговорын үнэлгээний аргачлалын төслийг Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтээс боловсруулав.

Аргачлалын төслийн товч ТАНИЛЦУУЛГА болон АРГАЧЛАЛЫН ТӨСӨЛ татаж аван танилцаж, холбогдох саналыг mica5599@gmail.com имэйл хаягаар 2 дугаар сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү.

ММҮИ
АЖЛЫН АЛБА