ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү


 САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ


САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ

Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт болон Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн Сургууль хамтран ажиллах санамж бичгийг 2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр үзэглэлээ.

Санамж бичгээрээ бид шинэ тутам үүсэн хөгжиж байгаа хөрөнгийн үнэлгээний салбарт мэргэжилтэн бэлтгэх, үнэлгээний холбогдох стандарт, арга зүйг хамтран боловсруулах, үнэлгээний чиглэлийн суурь судалгааг хамтын оролцоотойгоор хийх зэргээр үнэлгээний үйл ажиллагааг төлөвшүүлж, зах зээлийн өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар тогтов.

Эдийн засгийн салбарын судалгаа, шинжилгээ, салбарын олон тооны санхүүгийн дундаж үзүүлэлтүүдийг багтаасан үндэслэлтэй итгэж болохуйц мэдээлэл нь хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний үйл ажиллагаанд ашиглагдаад зогсохгүй Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн хөгжилд чухал хувь нэмэртэй юм.

АЖЛЫН АЛБА

САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ

САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ

САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ

САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ

САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ

САНАМЖ БИЧИГ ҮЗЭГЛЭЛЭЭ