НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! НШ-ЫН ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨӨГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТАА ИНСТИТУТЭД ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН


ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН


Бизнесийн үнэлгээний эрх олгох Үнэт Цаасны Зах Зээлд оролцогчдод зориулсан сургалт Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт, Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт хамтран 2019 оны 10-р сарын 29-31-ны өдрүүдэд амжилттай явуулсан.

Шалгалтыг 11-р сарын 4-ны өдөр авч сургалтанд хамрагсад дараах оноог авсныг нийтлэж байна.

Шифр Оноо Тэнцсэн эсэх
191132 79 Тэнцсэн
191124 73 Тэнцсэн
191109 72 Тэнцсэн
191120 68 Тэнцсэн
191125 67 Тэнцсэн
191131 67 Тэнцсэн
191105 66 Тэнцсэн
191134 66 Тэнцсэн
191139 66 Тэнцсэн
191130 65 Тэнцсэн
191117 64 Тэнцсэн
191145 64 Тэнцсэн
191118 62 Тэнцсэн
191144 62 Тэнцсэн
191110 60 Тэнцсэн
191119 60 Тэнцсэн
191108 59 Тэнцсэн
191104 57 Тэнцсэн
191102 56 Тэнцсэн
191121 56 Тэнцсэн
191115 55 Тэнцсэн
191136 55 Тэнцсэн
191143 55 Тэнцсэн
191146 55 Тэнцсэн
191111 54 Тэнцсэн
191133 54 Тэнцсэн
191140 52 Тэнцсэн
191114 51 Тэнцсэн
191123 51 Тэнцсэн
191113 50 Тэнцсэн
191141 50 Тэнцсэн

191103 49 Тэнцээгүй
191135 48 Тэнцээгүй
191127 47 Тэнцээгүй
191138 47 Тэнцээгүй
191106 46 Тэнцээгүй
191112 46 Тэнцээгүй
191122 44 Тэнцээгүй
191137 44 Тэнцээгүй
191107 40 Тэнцээгүй
191142 35 Тэнцээгүй


ММҮИ Сургалтын алба