НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! НШ-ЫН ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨӨГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТАА ИНСТИТУТЭД ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ OIV СЭТГҮҮЛ


БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ OIV СЭТГҮҮЛ


МЭРГЭЖЛИЙН ГАДААД ШИНЭ СЭТГҮҮЛ

Итали улсын хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага Organismo Italiano di Valutazione (товчоор "OIV")-аас эрхлэн гаргадаг "Бизнесийн үнэлгээ" сэтгүүлийн ээлжит дугаарыг үнэлгээчиддээ толилуулж байна. ТАТАХ

Уг сэтгүүлд Бизнесийн үнэлгээ хийж буй үнэлгээчдэд туршлага солилцох, бизнесийн үнэлгээнд тулгарч буй асуудлуудыг хэлэлцүүлэг байдлаар оруулсан байна.

Энэхүү дугаарт:
1. Company valuation as a result of risk analysis: replication approach as an alternative to the CAPM [Werner Gleißner, Dietmar Ernst]
2. Residual Income Model and abnormal returns: a comparison to factor styles and sell-side analysts [Marco Pinochi, Fabio Fais, Marco Corsiglia]
3. Critical issues when valuing small businesses [Raffaele Marcello, Matteo Pozzoli]