ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Монгол улсын Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 18 дугаар зүйл, Хөрөнгийн үнэлгээчнийг сонгон шалгаруулж эрх олгох, тусгай зөвшөөрлийг сунгах журмын 2 дугаар зүйлд заасан дагуу хөрөнгийн үнэлгээчинг сонгон шалгаруулж, эрх олгох шалгалтыг 2019 оны 6 дугаар сарын 19,20,21-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. Сонгон Шалгаруулалтын зарыг Өдрийн сонингийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн №073(6174) дугаарт нийтлүүлсэн.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчид тавигдах шаардлагууд:
1. Инженер, эдийн засаг, бизнес, санхүү, нягтлан бодох, хууль зүйн аль нэг чиглэлээр дээд боловсролтой;
2. Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан;
3. Хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд 3-аас доошгүй жил оролцсон, хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны зохих дадлага туршлагатай;
4. Баталсан жишиг хөтөлбөрийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас явуулсан хөрөнгийн үнэлгээний сургалтад хамрагдан гэрчилгээ авсан ;

Хөрөнгийн үнэлгээний сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчид 2019 оны 6 дугаар сарын 10,11,12,13,14 -ны өдрүүдэд 10:00 - 18:00 цагийн хооронд Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт дээр ирж бүртгүүлэхдээ дараахь материалыг бүрдүүлсэн байна.
1. Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл ;
2. Монгол улсын иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хувьд гадаад улсын паспорт болон түүнийг орлох баримт бичиг, түүний хуулбар; / Эх хувь/
3. Боловсролын диплом, түүний хуулбар; /Эх хувь/ - / Нотариатаар гэрчлүүлсэн /
4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, түүний хуулбар; /Эх хувь / - / Нотариатаар гэрчлүүлсэн /
5. Хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд оролцсон, хөрөнгө үнэлгээний дадлага туршлагатай гэдгийг нотолсон тодорхойлолт, хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргах журмын 2.1.6-д заасан нотлох баримт бичиг ; Сүүлийн 3 жилийн тайлан
6. Хөрөнгийн үнэлгээний сургалтад хамрагдсаныг нотолсон гэрчилгээ, түүний хуулбар;
/Эх хувь /
7. Бүртгэлийн хураамж – ХХБанк / 404198668 ММҮИ/
8. Цээж зураг 2ш
9. Шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болон бүртгэх ажиллагааг дараахь хаягаар хийнэ.

Хөрөнгийн үнэлгээний сонгон шалгаруулалтын комисс
Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж, AB центр 6-р давхар 605 тоот Утас : 99838300; 70110424 вэб сайт: www.mica.mn


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР