ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ


ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгатай холбоотой хэлэлцүүлэг
3-р сарын 20 - /Ажлын хэсэг, Тэргүүлэх үнэлгээчид, Их дээд сургуулийн багш нар/,
3-р сарын 27 - /Бүх үнэлгээчид/-ны өдрүүдэд тус тус болно.

Идэвхитэй хамрагдахыг урьж байна.

ММҮИ
Ажлын алба

ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ