ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ


ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль 2010 оны 1 сард батлагдан өнөөдрийг хүртэл хугацаанд мөрдөгдөж ирсэн юм. 2018 оноос ОУВС-ын засаглалыг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг шинэчлэн найруулахаар төсөл боловсруулан, Үнэлгээчид бид салбарын үйл ажиллагааныхаа бодлогыг тодорхойлуулахаар уг хуулийн төсөлд санаачлагтай, идэвхитэй оролцон ажиллаж байгаа билээ.

Хуулийн төсөлтэй танилцахыг хүсвэл дараах линкээр татаж авна уу. Хуулийн төсөл татах

Саналаа dariimaa_d@mof.gov.mn имэйл хаягаар болон mica5599@gmail.mn хаягаар ирүүлэх боломжтой.

ММҮИ