ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН "КОМПЛЕАНС-2018" ФОРУМ БОЛЛОО


САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН "КОМПЛЕАНС-2018" ФОРУМ БОЛЛОО

САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН "КОМПЛЕАНС-2018" ФОРУМ БОЛЛОО


Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын, банк бус санхүүгийн, хадгаламж, зээлийн хоршооны, үнэт цаасны болон үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын зах зээлийн мэргэжлийн холбоодтой хамтран “Санхүүгийн салбарын комплаенс 2018” форумыг 12 дугаар сарын 11-нд зохион байгуулсан.

Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтын төлөөлөл тус форумд оролцон Санхүүгийн зах зээлд оролцогчдод хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэхдээ Төрөөс хэрэгжүүлж буй Мөнгө угаах, Терроризмтой тэмцэх болоод Комплаенсын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэхтэй холбоотой анхаарах асуудлууд, "Үйлчлүүлэгчийг танин мэдэх" ач холбогдол, Үнэлгээчид бидний үүрэг оролцоо, бусад холбоотой олон асуудлуудын талаар мэдээлэл сонсож, институтийн зүгээс холбогдох арга зүй, зөвлөмжид тусгах, анхаарах зарим зүйлсийн талаар мэдээллийг авсан байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ҮЗЭХ

ММҮИ
Ажлын алба