ШИНЭ ЖИЛДЭЭ ОРОЛЦОХЫГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА. БИДНИЙ, САЛБАРЫН МААНЬ АРГА ХЭМЖЭЭ САЙХАН БОЛЖ, ХАМТДАА ЦАГАА САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛНЭ ГЭЖ НАЙДАЖ БАЙНА.


 БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ОЛОН УЛСЫН СЭТГҮҮЛ ШИНЭЭР ГАРСАН БАЙНА


БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ОЛОН УЛСЫН СЭТГҮҮЛ ШИНЭЭР ГАРСАН БАЙНА

БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СЭТГҮҮЛ ОЛОН УЛСАД ШИНЭЭР ГАРЧЭЭ

Италийн Үнэлгээний Мэргэжлийн байгууллагаас шинээр Бизнесийн үнэлгээний сэтгүүлийг гаргаж, ҮОУС-ын КОНСУЛын дэмжлэгтэйгээр үнэлгээчидтэйгээ хуваалцаж байгаа бөгөөд уг сэтгүүлийн цахим хуулбарыг гишүүн үнэлгээчид татах танилцах боломжтой юм.


ММҮИ
Мэдээлэл, арга зүйн хороо