ШИНЭ ЖИЛДЭЭ ОРОЛЦОХЫГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА. БИДНИЙ, САЛБАРЫН МААНЬ АРГА ХЭМЖЭЭ САЙХАН БОЛЖ, ХАМТДАА ЦАГАА САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛНЭ ГЭЖ НАЙДАЖ БАЙНА.


 МЭДЛЭГТ: БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНД САНХҮҮГИЙН ЗАГВАР ХИЙХ, СУРАЛЦАХ ЖИШЭЭ,


ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН МЭДЛЭГТ ДУСАЛ НЭМЭР


Бизнесийн үнэлгээ, санхүүгийн шинжилгээ хийх загварчлал, жишээ бүхий мэдээллийг сонирхвол энэхүү лингээр орж
Үзэх боломжтой юм.

In this Free Online Financial Modeling Training, I will take an example of Colgate Palmolive and will prepare a fully integrated financial model from scratch.

I have made an easy to navigate table of contents for you to do this Financial Modeling Training.
How to build a financial model?
#1 – Colgate’s Financial Model – Historical
# 2 – Ratio Analysis of Colgate Palmolive
#3 – Projecting the Income Statement
#4- Working Capital Schedule
#5 – Depreciation Schedule
#6 – Amortization Schedule
#7 – Other Long-Term Schedule
#8 – Completing the Income Statement
#9 – Shareholder’s Equity Schedule
#10 – Shares Outstanding Schedule
#11 – Completing the Cash Flow Statements
#12 - Debt and Interest Schedule Recommended
Financial Modeling Course
Free Financial Models

Мэдээлэл Арга Зүйн хороо

МЭДЛЭГТ: БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНД САНХҮҮГИЙН ЗАГВАР ХИЙХ, СУРАЛЦАХ ЖИШЭЭ,