ШИНЭ ЖИЛДЭЭ ОРОЛЦОХЫГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА. БИДНИЙ, САЛБАРЫН МААНЬ АРГА ХЭМЖЭЭ САЙХАН БОЛЖ, ХАМТДАА ЦАГАА САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛНЭ ГЭЖ НАЙДАЖ БАЙНА.


 ТЭРГҮҮЛЭХ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ


ТЭРГҮҮЛЭХ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

ММҮИ-ийн Тэргүүлэх зэрэг олгох СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 12-р сарын эхээр явагдах тул Сонгон Шалгаруулалтанд оролцох үнэлгээчид материалыг журмын дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 1-ны өдрийн өмнө Инстиутын Ажлын албанд ирүүлнэ үү.

Журмыг Татах боломжтой.

ММҮИ
Ажлын алба
ТЭРГҮҮЛЭХ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ