ШИНЭ ЖИЛДЭЭ ОРОЛЦОХЫГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА. БИДНИЙ, САЛБАРЫН МААНЬ АРГА ХЭМЖЭЭ САЙХАН БОЛЖ, ХАМТДАА ЦАГАА САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛНЭ ГЭЖ НАЙДАЖ БАЙНА.


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ