ШИНЭ ЖИЛДЭЭ ОРОЛЦОХЫГ ҮНЭЛГЭЭЧДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА. БИДНИЙ, САЛБАРЫН МААНЬ АРГА ХЭМЖЭЭ САЙХАН БОЛЖ, ХАМТДАА ЦАГАА САЙХАН ӨНГӨРҮҮЛНЭ ГЭЖ НАЙДАЖ БАЙНА.


 ОНЫ ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ


ҮНЭЛГЭЭЧИД, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД !!!

ММҮИ нь тухайн оныхоо босгон дээр үйл ажиллагаагаа дүгнэж, Үнэлгээнийхээ салбартаа амжилттай ажилласан, ихийг хийж бүтээсэн, үнэлгээний чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэхэд хүчин чармайлт гаргаж, бусдыгаа манлайлсан үнэлгээчин, үнэлгээний компани, багшийг шалгаруулан, өргөмжилдөг билээ.

Уламжлалын дагуу 2018 ОНЫ "ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН", "ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ", "ШИЛДЭГ БАГШ" номинацид нэр дэвшүүлэх хүмүүс, байгууллагын материалыг журмын дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 1-ны өдрийн өмнө Инстиутын Ажлын албанд ирүүлнэ үү.

Журмыг Татах боломжтой.

ММҮИ
Ажлын алба


ОНЫ ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ