ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ


ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ

2018 оны 11-р сарын 12-14-ны өдрүүдэд Бизнесийн үнэлгээний эрх олгох Үнэт Цаасны Зах Зээлд оролцогчдод зориулсан сургалт Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны Ажлын албаны даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 239 тоот тушаалаар батлагдсан Хөтөлбөрийн дагуу явагдана.

Уг сургалтаар Бизнесийн үнэлгээ хийх арга зүй, анхаарах асуудлуудыг ОНОЛ - ПРАКТИК хослуулан ММҮИ, ММНБИ, СЗХ хамтран явуулна.

Сургалтын төлбөр 250,000 төгрөг.

Үнэлгээчид тус сургалтандаа ИДЭВХИТЭЙ хамрагдана уу.

Сургалтанд бүртгүүлэх:
Төлбөр төлсөн баримтын хамт Институтын Ажлын албанд бүргүүлнэ үү.
Төлбөр төлөх данс: ХХБ 404198668 ММҮИ
Холбоо барих утас: 70110424, 99838300

Вэб сайт: http:\\www.mica.mn
И-Мэйл: mica@mica.mn, mica5599@gmail.com

ММҮИ
Ажлын алба

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ