ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 МЭРГЭШСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД !!!


МЭРГЭШСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД !!!

Мэргэшсэн Үнэлгээчдээ, өөрсдийн хэвлэн нийтлүүлсэн, үнэлгээний холбогдолтой ном, сурах бичиг, нийтлэл, илтгэл, сонингийн өгүүллэг, судалгааны материалын 1-4 хувийг Институтын номын фондод ирүүлнэ үү.

Номын фондод бүртгүүлснээр үнэлгээчдэд, иргэд үйлчлүүлэгчдэд, их дээд сургуулийн суралцагчдад мэдээллийг хүргэх бүрэн боломжтой болох юм.


ММҮИ
Ажлын алба