ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн өөрчлөлт шинэчилсэн найруулгын хэмжээнд төсөл боловсруулагдсан бөгөөд зарчмын нилээн өөрчлөлтүүд орохоор төсөлд тусгагдсан болно.
Уг хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ны өдрийн Мягмар гаригийн 09.00-13.00 цагт ММҮИ-ийн байранд болно.
Үнэлгээчид хэлэлцүүлэгт идэвхитэй хамрагдахыг хүсье.

ММҮИ
АЖЛЫН АЛБА