ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАГИСТРЫН СУРГАЛТУУД ЭЛСЭЛТЭЭ АВЧ БАЙНА


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАГИСТРЫН СУРГАЛТУУД ЭЛСЭЛТЭЭ АВЧ ЭХЛЭЖ БАЙНА.

Монгол улсад Хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр Магистрын зэрэг олгох сургалтуудыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу МУИС-ийн Бизнесийн сургууль, ШУТИС-ийн БУХС тус тус явуулдаг билээ. Эдгээр сургуулиудын 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл эхэлсэн байгааг дуулгаж байна.

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд Хөрөнгийн үнэлгээний магистрын анги:
Элсэлтийн талаар тодруулах зүйл байвал док. проф. Л.Мөнх-Очир багшаас лавлана уу. 9983-7975
Элсэлт

ШУТИС-ийн БУХС нь Өмчийн Үнэлгээний магистрын анги:
Элсэлтийн талаар тодруулах зүйл байвал док. проф. Энхтуяа багшаас лавлана уу. Утас: 9908-9817
Элсэлт
ШУТИС БУХС