Үнэлгээчдийн Анхааралд: ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР САНАЛАА ГИШҮҮН ҮНЭЛГЭЭЧИН БҮР ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛЭХИЙГ АНХААРНА УУ


 ҮОУСК-аас ЗӨВЛӨХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗАРЛАЖЭЭ


Үнэлгээний Олон Улсын Стандартын Консулаас Бизнесийн үнэлгээтэй холбоотой хэлэлцүүлэг зарласан байна.

ММҮИ нь ҮОУС-ын Консулын албан ёсны гишүүн бөгөөд ММҮИ-ийн гишүүн үнэлгээчид уг хэлэлцүүлэгт оролцож, саналаа хүргүүлэх боломжтой юм.

Хэлэлцүүлгийн мэдээллийг линкээр орж танилцана уу
Линк

ММҮИ
Ажлын алба