ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ИНСТИТУЫН ДҮРЭМ, ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САНАЛ АСУУЛГА


ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД !!!

ММҮИ-ийн БҮХ ГИШҮҮДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ 2018 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр болох бөгөөд хурлаар Институтын дүрэм, Үнэлгээчдийн Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэх асуудлууд шийдвэрлэгдэхээр төлөвлөгдсөн байгаа.

Иймд, БҮХ ГИШҮҮН ҮНЭЛГЭЭЧИД ДҮРЭМ, ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТийн саналаа 2018 оны 6 дугаар сарын 7-ны дотор ММҮИ-д
mica5566@gmail.com, enkhbоld.b@mica.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

ЖИЧ: Саналаа ирүүлэхдээ Дүрмийн ... заалтыг ... ингэж өөрчлөх, нэмэх, хасах гэж тодорхой бичсэн байна.

АЖЛЫН АЛБА