ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


Эрхэм хүндэт ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД !!!

Төрийн болон Орон нутгийн өмчит байгууллагын үл хөдлөх /газар, барилга/ хөрөнгийн үнэлгээний аргачлал боловсруулагдаж байгаа бөгөөд хөдөө, орон нутаг дахь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл шаардлагатай байгаа тул Үнэлгээчдээс зах зээлийн мэдээллийг ENKHBOLD.B@MICA.MN хаягаар ирүүлэхийг хичээнгүйлэн хүсье.

Энэхүү аргачлалыг Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөс гадна Үнэлгээчдэд шаардлагатай ААН, иргэдийн үнэлгээнд ашиглах боломжтой байдлаар боловсруулж байгаа болно.

Аргачлал боловсруулах АЖЛЫН ХЭСГЭЭС