Үнэлгээчдийн Анхааралд: 2017 оны Ёс Зүйн тайлан ба Ажлын тайлангаа ирүүлээгүй үнэлгээчдийн үүргийн биелэлт буурч тооцогдохыг анхааралдаа авна уу. МХХ


 ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


Эрхэм хүндэт ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД !!!

Төрийн болон Орон нутгийн өмчит байгууллагын үл хөдлөх /газар, барилга/ хөрөнгийн үнэлгээний аргачлал боловсруулагдаж байгаа бөгөөд хөдөө, орон нутаг дахь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл шаардлагатай байгаа тул Үнэлгээчдээс зах зээлийн мэдээллийг ENKHBOLD.B@MICA.MN хаягаар ирүүлэхийг хичээнгүйлэн хүсье.

Энэхүү аргачлалыг Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөс гадна Үнэлгээчдэд шаардлагатай ААН, иргэдийн үнэлгээнд ашиглах боломжтой байдлаар боловсруулж байгаа болно.

Аргачлал боловсруулах АЖЛЫН ХЭСГЭЭС