Үнэлгээчдийн Анхааралд: 2017 оны Ёс Зүйн тайлан ба Ажлын тайлангаа ирүүлээгүй үнэлгээчдийн үүргийн биелэлт буурч тооцогдохыг анхааралдаа авна уу. МХХ


 СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА


СУДАЛГАА

Хөрөнгийн Үнэлгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг дүгнэх, хуульд өөрчлөлт оруулах талаар цогц ажлуудын хүрээнд хэд хэдэн судалгааг иргэд үйлчлүүлэгчдээс, хөрөнгийн үнэлгээчдээс авч байгаа юм.

Хуулийн талаар өргөн олны мэдлэг, үнэлгээний үйл ажиллагаатай холбоотой санал дүгнэлтээ харамгүй хайрлана гэж найдаж байна.
САНАЛ АСУУЛГА 1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVMBkuSWeuflYKd5oDnfPd3IQoZTTtau1IPOKuy5YvCK86Fw/viewform
САНАЛ АСУУЛГА 2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWVUqPzFHe7K7HvqjJURSyrsgajGoOqfM8IBvbk4voXuBBSg/viewform

Танд санал асуулгуудад оролцон үнэтэй саналаа харамгүй хайрласанд баярлалаа.