ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09.00-13.00 цагийн хооронд ММҮИ-ийн байранд "ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ" хэлэлцүүлэг болно.

Хэлэлцүүлэгт:
Нэгдүгээр бүлэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
Хоёрдугаар бүлэг. ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ
Гуравдугаар бүлэг. ҮНЭЛГЭЭЧИН
Дөрөвдүгээр бүлэг. ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ
Тавдугаар бүлэг. ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА
Зургадугаар бүлэг. БУСАД

Тэргүүлэх, мэргэшсэн үнэлгээчдийг идэвхитэй оролцохыг урьж байна. Та бүхэнд хууль батлагдсанаас хойш 17 жилийн хугацаанд ямар асуудлууд тулгамдаж буй талаар өөрсийн санал бодлоо хэлэлцүүлэг болохоос өмнө ENKHBOLD.B@MICA.MN цахим хаягаар ирүүлж болно. Ирүүлсэн мэдээллийн эх сурвалжийг хүсвэл нууцлах тул санаа зовохгүйгээр мэдээллээ ирүүлнэ үү, Таны ирүүлсэн мэдээлэл нь үнэлгээний байдлыг бодитойгоор дүгнэхэд үнэтэй хувь нэмэртэй гэдгийг анхаараарай.

Жич:
* Анхан шатны сургалтын ээлжит хичээл 14 цагаас эхлэх тул өглөө цагтаа цугларч, ажил хэрэгч байдлаар өөрсдийнхөө саналын хэвлэн ирж оролцохыг хүсье.

ММҮИ. Ажлын алба