ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 21-р зүйлийн дагуу зохион байгуулагдсан Эрх олгох шалгаруулалтын шалгалтын дүнг нийтэлж байна.


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН