ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 21-р зүйлийн дагуу зохион байгуулагдсан Эрх олгох шалгаруулалтын шалгалтын дүнг нийтэлж байна.


ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН
ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ДҮН