ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ


НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МАТЕРИАЛ АВЧ БАЙНА

ТЭРГҮҮЛЭХ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ЗЭРЭГ ОЛГОХ ШАЛГАРУУЛАЛТ хийгдэж байгаа тул 2013 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Удирдах Зөвлөлийн 21 тоот тогтоолоор батлагдсан "Үнэлгээчинд Тэргүүлэх зэрэг олгох журам"-ын 3.1-д заасан болзлыг хангасан Үнэлгээчид холбогдох материалаа 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ММҮИ-д ирүүлнэ үү.

ММҮИ Ажлын алба

Журмыг хавсаргав
ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ