ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү


 ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ


НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МАТЕРИАЛ АВЧ БАЙНА

ТЭРГҮҮЛЭХ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ЗЭРЭГ ОЛГОХ ШАЛГАРУУЛАЛТ хийгдэж байгаа тул 2013 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Удирдах Зөвлөлийн 21 тоот тогтоолоор батлагдсан "Үнэлгээчинд Тэргүүлэх зэрэг олгох журам"-ын 3.1-д заасан болзлыг хангасан Үнэлгээчид холбогдох материалаа 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ММҮИ-д ирүүлнэ үү.

ММҮИ Ажлын алба

Журмыг хавсаргав
ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ҮНЭЛГЭЭЧИНД ТЭРГҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ