ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү


 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА


БАРЬЦААНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Хэлэлцүүлэг дараах хөтөлбөрийн дагуу, тухайн асуудлын хүрээнд санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх замаар амжилттай явагдлаа.

ХӨТӨЛБӨР
ҮОУС дахь үнэлгээний хяналтын талаарх заалт, 2015.10.15 өдрийн УЗ-ын 15 тоот тогтоолоор батлагдсан Үнэлгээний тайлангийн жишиг-ийн талаар товч танилцуулга - Б.Энхболд /10 мин/
2017 оны 9-10 сард Үнэлгээчдийн гүйцэтгэсэн Банкнуудын барьцаа хөрөнгийн үнэлгээнд тулгарсан бэрхшээл /AQR-ийн шалгалтыг гүйцэтгэсэн байгууллага болон банкуудаас тавьсан шаардлагын талаар/ Үргэлжлэх хугацаа 40 мин – /үүнд: үг хэлэх 5 мин/
Барьцааны зориулалттай үнэлгээний аргачлалд тавигдах шаардлага Үргэлжлэх хугацаа 30 мин /үүнд: үг хэлэх 2 мин/
Үнэлгээний ажлын хөлсний талаар /жишиг тариф, ажиллах хугацаа, чанарын хяналтыг гүйцэтгэхтэй холбоотой хөлс/ Үргэлжлэх хугацаа 20 мин /үүнд: үг хэлэх 2 мин/
Чанарын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйл /хэн хэрэгжүүлэх, хэрхэн хэрэгжүүлэх, институтын оролцоо ямар хэмжээнд байх/ Үргэлжлэх хугацаа 30 мин /үүнд: үг хэлэх 2 мин/

Хэлэлцүүлгийн үеэр Тэргүүлэх үнэлгээчид Ганхуяг, Санж, Баянмөнх, Алтанцэцэг, Мэргэшсэн үнэлгээчид Касиран, Баянсан, Алтан-алим, Бага-өрнөлт, Болормаа, Цацралын хэлсэн үг, санал санаачлага нь барьцааны зориулалттай үнэлгээний аргачлалд, Чанарын хяналтын талаар Институтын зүгээс хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд тусгагдах болно.

Гишүүн Үнэлгээчдийнхээ ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье !!!

Институтынхээ үйл ажиллагаанд улам өргөн оролцох,
Үнэлгээний үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх,
Арга аргачлал, шаардлагатай үнэлгээний чиглэлийн бодлогын болон эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулахад оролцох,
Үнэлгээний үйл ажиллагааг олон нийтэд зөвөөр таниулан ойлгуулах үйлсэд хувь нэмэрээ оруулах,
Үнэлгээчний ёс зүйгээ дээдлэн, эрхэмлэн, хүндлэн ажиллахыг эрхэм үнэлгээчдээсээ хичээнгүйлэн хүсье


ММҮИ Ажлын алба

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ЗУРГИЙН ЦОМГООС

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА