ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ЭРХЭЭ СУНГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД


ЭРХЭЭ СУНГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД
ЭРХЭЭ СУНГУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД !!!

2017 оны 11-р сард эрх сунгуулах, Сангийн сайдын 2017 оны 7-р сарын 18-ны өдрийн №250 тоот тушаалаар эрх нь түтгэлзсэн үнэлгээчдийн эрх сунгах ажиллагаа 11-р сарын 10-12-ны өдрүүдэд явагдана.
Сургалт: 2017 оны 11-р сарын 10-11-нд ,
Шалгалт 11-р сарын 12 өдөр

Эрх сунгуулах үнэлгээчид нь Хөрөнгийн Үнэлгээний тухай хуулийн 22-р зүйл, ММҮИ-ийн Сонгон Шалгаруулалтын дүгнэлт гаргах журмын 3.1-д заасны дагуу дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
1. Тусгай зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн өргөдөл,
2. Тусгай зөвшөөрөл эх хувиараа, түүний нотариатаар батлуулсан хуулбар,
3. Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт хийгдэж байгаа хугацаанд хийсэн болон оролцсон жил тус бүрийн үнэлгээний тайлан (нийт 3ш), Ажлын тайлан, үнэлгээний тайлангийн жагсаалт. Үнэлгээний ажилд оролцоогүй бол Журмын 3.1.4-д заасны дагуу дүйцүүлэх нотолгоо бүхий ажлын тайлан.
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
5. Шалгалт, Сургалтын төлбөр - 150,000 төгрөг, /Данс: ХХБ, ММҮИнститут, 404198668/
6. Улсын тэмдэгтийн хураамж - 240,000 төгрөг, /2611178564 УБХБанк -ЧДТХ, СЯ УТХ/
7. Гишүүний татвар /2015, 2016, 2017/ төлсөн баримт - /Данс: ХХБ, ММҮИнститут, 404198668/
6. Мэргэжлийн Хариуцлагын даатгалын гэрээний хуулбар
7. Тамганы төлбөр - 40,000 төгрөг, /Данс: ХХБ, ММҮИнститут, 404198668/
8. Үнэлгээчдийн дэлгэрэнгүй анкет

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ММҮИ-ийн ажлын алба, 70110424, 99160968, 99838300

Сүхбаатар дүүрэг, 14193, Их Сургуулийн гудамж-32/1
AB Center-ийн байр, 6-р давхар № 605 тоот

Вэб сайт: http:\\www.mica.mn
И-Мэйл: mica@mica.mn, mica5599@gmail.com

Хөрөнгийн үнэлгээний сонгон шалгаруулалтын комисс

Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институт