ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ИХ СУРГУУЛИУД ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА


Хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр Их сургуулиудад элсэлт авч байна

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд Хөрөнгийн Үнэлгээний магистрын ангид элсэлт авна.
Үнэлгээчид та бүхэн сонирхсон хүмүүс байвал хэлээрэй.
Элсэлтийн талаар тодруулах зүйл байвал док. проф. Л.Мөнх-Очир багшаас лавлана уу. 9983-7975

ШУТИС-ийн БУХС нь Өмчийн Үнэлгээний магистрын ангид элсэлт авч байна.
ШУТИС нь хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр мөн дагнасан багш нартай, энэ чиглэлийн судалгаа хийдэг их сургуулийн нэг юм.
Элсэлтийн талаар тодруулах зүйл байвал док. проф. Энхтуяа багшаас лавлана уу. Утас: 9908-9817