ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА


Монгол улсын хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт /MICA/, Япон улсын хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага Японы үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээчдийн холбоо /JAREA/ хамтран Улаанбаатар хотод 2017.08.25-ны өдөр III удаагийн хурал, зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа. Хамтарч ажилласан хүмүүстээ баярлалаа.
Мөн тус зөвлөгөөнд илтгэл тавьсан Сангийн яамны НБББГ-ын ахлах мэргэжилтэн Б.Болормаа, БДО Аудит ХХК-ны гүйцэтгэх захирал Г.Баянмөнх, Японы үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээчдийн холбоо /JAREA/-ийн гишүүн Takeshi Hamamoto, Keisuke Gamo, Тэнхлэг зууч ХХК-ны гүйцэтгэх захирал Д.Должинсүрэн, МУИС-ийн багш Б.Алтанцэцэг /Ph.D/ нарт талархснаа илэрхийлье.
Та бүгдийн ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье.

Зөвлөгөөний зургийн цомгоос ...

MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
MICA-JAREA ХАМТАРСАН III ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА