Үнэлгээчдийн анхааралд!!! ҮОУС 2017 той холбоотой хэлэлцүүлэг, санал авах ажиллаагаа явагдаж байгаа тул холбогдох сэдвээр саналаа ирүүлнэ үү. ММҮИ


 ТӨСӨВ ЗОХИОЖ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА


ТӨСӨВ ЗОХИОЖ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА

Та үнэлгээтэй холбоотой ямар төрлийн сургалт авахыг хүсэж байна вэ?