ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА


ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч үнэлгээчин, аудитор, хуульчдад зориулсан 4 өдрийн сургалт 2017 оны 05 сарын 29-өөс 06 сарын 02-ны хооронд зохион байгуулагдсан. Тус сургалтанд 39 үнэлгээчин, аудитор, хуульч хамрагдан, шалгалтанд тэнцсэнээр Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх, аудитын үйлчилгээ үзүүлэх, хуулийн үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг шинээр авах, эрхээ сунгуулах боломжтой болж байгаа юм.

ММҮИ
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА