Үнэлгээчдийн анхааралд!!! ҮОУС 2017 той холбоотой хэлэлцүүлэг, санал авах ажиллаагаа явагдаж байгаа тул холбогдох сэдвээр саналаа ирүүлнэ үү. ММҮИ


 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ СУНГУУЛЖ БУЙ ҮНЭЛГЭЭЧДЭД


ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ СУНГУУЛЖ БУЙ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД

Тусгай Зөвшөөрлөө сунгуулж буй үнэлгээчдэд зориулсан сургалт 2017 оны 6-р сарын 5-6-ны өдрүүдэд ММҮИ-ийн байранд явагдана.
6-р сарын 7-ны өдөр эрх сунгах шалгалт Сонгон Шалгаруулалтын журмын дагуу явагдана.

ММҮИ.

Та үнэлгээтэй холбоотой ямар төрлийн сургалт авахыг хүсэж байна вэ?