ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! Ажлын тайлан, ёс зүйн тайлангаа 2 сарын 10-ны дотор ирүүлнэ үү


 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ СУНГУУЛЖ БУЙ ҮНЭЛГЭЭЧДЭД


ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ СУНГУУЛЖ БУЙ ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД

Тусгай Зөвшөөрлөө сунгуулж буй үнэлгээчдэд зориулсан сургалт 2017 оны 6-р сарын 5-6-ны өдрүүдэд ММҮИ-ийн байранд явагдана.
6-р сарын 7-ны өдөр эрх сунгах шалгалт Сонгон Шалгаруулалтын журмын дагуу явагдана.

ММҮИ.