ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ММҮИ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД !!!


ММҮИ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД !!!

Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтын гишүүн үнэлгээчдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх, хоорондоо мэдээллээ солилцох, туршлага хуваалцах фэйсбүүк групп хуудаж ажиллаж байгаа тул өргөнөөр нэгдэцгээнэ үү.

Дараах линкээр хандаж болно: https://www.facebook.com/groups/1024977594301429/
Нэгдэхийг хүсэгчид өөрсдийн Тусгай зөвшөөрлийн дугаар, овог нэрийн хамт Админд хүсэлт явуулснаар тус группд нэгдэх бүрэн боломжтой.

ММҮИ