Анхан шатны сургалтанд бүртгүүлэгсдийн анхааралд!!! 11-р сарын 2-ны өдрийн сургалт Сонгон шалгаруулалтын арга хэмжээтэй давхацсан тул цуцлагдсан болно. ММҮИ


 ММҮИ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД !!!


ММҮИ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД !!!

Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтын гишүүн үнэлгээчдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх, хоорондоо мэдээллээ солилцох, туршлага хуваалцах фэйсбүүк групп хуудаж ажиллаж байгаа тул өргөнөөр нэгдэцгээнэ үү.

Дараах линкээр хандаж болно: https://www.facebook.com/groups/1024977594301429/
Нэгдэхийг хүсэгчид өөрсдийн Тусгай зөвшөөрлийн дугаар, овог нэрийн хамт Админд хүсэлт явуулснаар тус группд нэгдэх бүрэн боломжтой.

ММҮИ