ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН АНХААРАЛД!!! 2-р сарын 10-ны дотор Ажлын тайлан, Ёс зүйн тайлангаа ирүүлж, 2020 оны гишүүний татвар төлөлтөө хийнэ үү


 ММҮИ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД !!!


ММҮИ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД !!!

Монголын Мэргэшсэн Үнэлгээчдийн Институтын гишүүн үнэлгээчдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх, хоорондоо мэдээллээ солилцох, туршлага хуваалцах фэйсбүүк групп хуудаж ажиллаж байгаа тул өргөнөөр нэгдэцгээнэ үү.

Дараах линкээр хандаж болно: https://www.facebook.com/groups/1024977594301429/
Нэгдэхийг хүсэгчид өөрсдийн Тусгай зөвшөөрлийн дугаар, овог нэрийн хамт Админд хүсэлт явуулснаар тус группд нэгдэх бүрэн боломжтой.

ММҮИ