Үнэлгээчдийн анхааралд!!! ҮОУС 2017 той холбоотой хэлэлцүүлэг, санал авах ажиллаагаа явагдаж байгаа тул холбогдох сэдвээр саналаа ирүүлнэ үү. ММҮИ


 ҮНЭЛГЭЭЧНИЙГ БЭЛТГЭХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ


ҮНЭЛГЭЭЧДИЙГ БЭЛТГЭХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ
Үнэлгээчнийг бэлтгэх анхан шатны сургалт 2017 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр эхлэх тул сургалтын бүртгэл эхэлсэн.

Сургалтанд суухыг хүсэгчид Сургалтын бүртгэл цэсээр орж бүртгүүлнэ үү.

ММҮИ, Сургалтын алба

Та үнэлгээтэй холбоотой ямар төрлийн сургалт авахыг хүсэж байна вэ?