ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ


 ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ


Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, хуульч, үнэлгээчдэд зориулсан сургалтын бүртгэл эхэллээ.

СЗХороо, ММНБИнститут, ММҮИнститутээс хамтран зохион байгуулж буй "Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, хуульч, үнэлгээчдэд зориулсан сургалт" 2017 оны 5-р сарын 29-нд зохион байгуулагдах гэж байгаа тул Сургалтын бүртгэл хэсэгээр орж бүртгүүлнэ үү.

Сургалтаар Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батласан дүрэм журам, үнэт цаасны мэргэжлийн үйл ажиллагааны онцлог, хөрөнгийн зах зээл, хөрөнгө оруулалтын сан, бизнесийн үнэлгээ, нягтлан бодох бүртгэл, аудиттай холбоотой зарим асуудлууд, хууль эрх зүйн талаарх мэдээллийг олгоно.
Сургалтыг амжилттай төгссөн хүмүүс Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод бизнесийн үнэлгээний, аудитын, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх эрх авах, хугацаа нь дууссан үйлчилгээ үзүүлэх эрхээ сунгах боломжтой.

ММҮИ

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОЛЦОГЧДОД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ